И З Л О Ж Б А“ Сама в вечерний път вървя“, посветена на жизнения път и творчеството на поетесата Мара Белчева ( 1868 – 1937)

Изложбата включва: 20 ДИГИТАЛНО ОТПЕЧАТАНИ ВЕРТИКАЛНИ ПАНА, ръкописи, кореспонденция, първи издания на потесата, вещи и цветни копия на оригинални материали от фондовете на музея.