Изложбата "Българската литература - срещи и диалози със света", реализирана по спечелен проект в програма „Мобилност” на Министерство на културата, представя най-значимите имена и събития в многовековния културен диалог между България и света.  В тази уникална по рода си изложба чрез нагледен разказ от Средновековието до средата на XX в. се проследяват духовните мостове между българската, европейските и световните литератури.

Изложбата включва: 30 дигитално отпечатани табла, параметри: 70 х 100 см.