От 18,30 ч. до 1,00 ч. в Европейската нощ на музеите ще бъдат отворени за посетители и вратите на къща музей „Петко и Пенчо Славейкови”. Заповядайте, за да видите техните ръкописи, книги и вещи. Тук се намира и масата на Петко Р. Славейков, на която е подписана Търновската конституция през 1879 г.