Къща музей „П. К. Яворов“,

ул. „Г. С. Раковски“ № 136

тел.  02/ 987 34 14, 0988 95 34 94

 

 
Мемориалният музей на Пейо Яворов в момента се помещава само на втория етаж от сградата, без сервизни помещения. Притежава ценни сбирки от ръкописи, оригинални фотографии, личната библиотека на поета, първите му издания (голяма част от тях – с автограф), оръжейната му колекция, живописни платна, графики и скулптури.
Битовата експозиция с гостната стая и работния кабинет на поета възпроизвежда обстановката, в която Пейо Яворов и Лора Каравелова живеят през 1912 -1913 г. Тук е възстановена и стаята с оригиналните вещи и мебели от последното жилище на поета на ул. "Солунска", където той слага край на живота си на 29 октомври 1914 г.

След редица перипетии, сложни юридически казуси и прибързани административни решения, сградата на този обичан и най-посещаван литературен музей, днес е в твърде тежко физическо състояние.
Семейното жилище на Пейо Яворов и Лора Каравелова е държавен музей в частна собственост. В момента сградата е собственост на фирма „Дом Яворов" с управител Володя Лозанов, Велик майстор на Великата ложа на старите, свободни и приети зидари в България. Музеят функционира, макар и при доста тежки условия.

 

 


 

Със заповед на директора на Националния литературен музей експозицията на къща музей „Пейо Яворов" в София е затворена. Основанието за това са констатираните конструктивни проблеми на сградата. Заповедта е издадена на базата на ЗКН чл. чл. 71, 72, заповед № СО-РД-09-271/22.03.2013 г. на кмета на Столична община и чл. 7 и чл. 11 от Правилника за устройството и дейността на Националния литературен музей. Министърът на културата и собственикът на къщата са в процес на преговори с цел тя да се върне във владение на държавата. Сегашният собственик ще бъде обезщетен с друг имот. След това предстои основен ремонт, за който има готов проект и изграждане на нова експозиция.
Докато трае процедурата и ремонта, директорът на НЛМ Пламен Крайски и собственикът Васил Панчев са се споразумели дворното пространство да се използва за изяви на музея. В него ще бъдат представяни изложби, камерни концерти, книги, ателиета за деца. Целта е то да се приобщи към културното пространство на столицата. От булевард „Патриарх Евтимий" до Софийската опера жителите и гостите на града да усещат духа на творците му.