гр. София, ул. „Овче поле“ № 116

тел. 02/ 987 34 14 
 
Музеят притежава част от личния архив на Христо Смирненски – ръкописи, предсмъртния му бележник, оригинални фотографии, лични вещи, богата колекция от портрети и илюстрации. Съхраняват се архиви, книги и лични вещи на Владимир Попанастасов - Пепо и Тома Измирлиев, вуйчо и брат на Христо Смирненски.
Битовата експозиция е изградена с автентични материали, дарение от семейството. Открита за посетители през 1969 г., документалната експозиция е физически и морално остаряла.
Понастоящем къщата музей е затворена за посещения поради тежко физическо състояние на сградите. Благодарение на отпуснати средства от Министерство на културата предстои ремонт на покривната конструкция, като това е първата стъпка към реализацията на проекта на НЛМ - за превръщане на къща музей "Христо Смирненски" в културен и фестивален център.  В двора на комплекса предстои и създаване на "Градина на символизма" - спечелен проект на НЛМ в категорията "Опазване на културно-историческото наследство" на Дарителската програма на MOTO-PFOHE.