Проф. дфн Мария Младенова си тръгна от нас… Приносите ѝ като преподавател, библиограф, историк на библиотечното дело са безспорни и високо признати.

        Тя е сред най-големите дарители на Националния литературен музей – ръкописи, снимки, кореспонденция – са едни от най-ценните постъпления в музея.

        Благодарим ти, Мария!