ИЗЛОЖБА, ПОСВЕТЕНА НА 110-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ДИМИТЪР ДИМОВ, ЩЕ БЪДЕ ПОКАЗАНА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

На 10 октомври 2019 г., четвъртък, от 11:30 часа, в Народното събрание на Република България ще бъде открита изложбата на Националния литературен музей „ДИМИТЪР ДИМОВ В ПИСМА И СПОМЕНИ“, посветена на 110-годишнината от рождението на писателя.

Изложбата съдържа 16 документални пана, представящи различни моменти от биографията на Димитър Димов – семейство, ученически и студентски години, професионално развитие, пътувания, приятелства, интереси, обществена дейност. Експозицията е допълнена с архивни материали от фонда на къща музей „Димитър Димов“ към Националния литературен музей – лични вещи, книги с автограф, ръкописи, снимки. На официалното откриване ще бъде представен и юбилеен вестник, който Националният литературен музей издава по повод годишнината от рождението на писателя.

Димитър Димов е от онези значими творци, чиито имена остават завинаги записани на страниците на българската литературна история. Затова всеки спомен за него ни е много ценен. Още повече, че той самият не ни е оставил свои мемоари. Затова извън сухите биографични факти за живота му, авторите на изложбата надникват отвъд онази стъклена стена, която сам приживе писателят е поставял между себе си и останалия свят и представят образа на неговата личност чрез спомените на другите – на хората, които са го познавали, които са били негови приятели и почитатели, на колегите му, на онези, които е обичал и които са го обичали. Включени са спомени на близки и приятели на семейството, на преподаватели на Димов от гимназията, на негови съученици и приятели, на колеги от университета, на писатели, литературни критици, художници, на съпругите му, както и мисли на Димитър Димов, потърсени в негови писма, изказвания, интервюта и произведения, в които се откриват автобиографични елементи. Богатият и прецизно подбран архивен материал – снимки, ръкописи, кореспонденция, спомени, дава възможност на посетителя сам да изгради неговия образ за себе си. Безспорно, за всеки човек този образ ще бъде по своему различен, но неизменно ще се доближава до общата представа за една изключително скромна, талантлива и работоспособна личност.

Автор на изложбата, която ще гостува в Народното събрание до 18 октомври,е д-р Милена Катошева, гл. уредник на къща музей „Димитър Димов“, художествено оформление – Ивелина Велинова.