Снимки: Григор Атанасов

Къща музей "Димитър Димов"(Национален литературен музей) се включи в отбелязването на Европейския ден на езиците, 26 септември, с провеждането на литературно четене на романа на Димитър Димов "Тютюн" в превод на различни европейски и световни езици.

В четенето се включиха студенти и докторанти от СУ "Св. Климент Охридски", университетски преподаватели и гости, а романът, освен на български език, прозвуча в превод на френски, немски, руски, испански, унгарски, румънски, турски, гръцки, чешки, словашки език, японски и китайски език.