„ХИПОКРАТ И ПЕГАС”

Писатели медици от Възраждането до наши дни

       

Документалната експозиция „Хипократ и Пегас” бе официално открита вчера, 26 юни, в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Слова произнесоха представители на институциите, с чиито съвместни усилия е реализирана изложбата: директорът на Националния литературен музей Атанас Капралов, проф. Златимир Коларов – председател на Съюза на писателите лекари в България „Димитър Димов”, директорът на Националната библиотека доц. д-р Красимира Александрова и Димитър Христов – член на управителния съвет на Съюза на българските писатели.

Изложбата представи нейният автор Анна Свиткова, бивш дългогодишен уредник в къща музей „Димитър Димов” към Националния литературен музей. Художественото оформление на 20-те документални пана е дело на  Ивелина Велинова.

Експозицията е посветена на известни творци от българската литература с медицинско образование, на най-големите имена в българската медицинска наука, които имат художествени изяви и на съвременни писатели медици.

Специално място в експозицията заема и големият български писател Димитър Димов – професор по анатомия, ембриология и хистология на гръбначните животни, представен с изявите и постиженията и в двете области.

Архивните материали, използвани в изложбата, са от фондовете на Националния литературен музей, Музея по история на медицината във Варна, лични и семейни архиви.

Документалната експозиция е реализирана съвместно от Съюза на писателите лекари в България „Димитър Димов”, Националния литературен музей, Българския лекарски съюз и Съюза на българските писатели.

Изложбата се експонира по повод 109-годишнината от рождението на Димитър Димов и ще гостува на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ до 26 юли 2018 г.