ЗА НОВ ЖИВОТ ЩЕ СЕ РОДЯ…

 

Под този надслов в къща музей „Петко и Пенчо Славейкови“ се състоя литературно-музикална вечер. Тя бе организирана от Националния литературен музей по повод 8 март и бе поредната от литературните прояви, с които институцията отбелязва 150-годишнината от рождението на Мара Белчева. Атанас Капралов, директор на НЛМ, подаде ведър тон на вечерта, като поздрави всички с настъпващия празник.

Само мигове след това присъстващите приятели и почитатели на българското изящно слово имаха възможността да изпитат истинско удоволствие, докато слушат рецитала на съвременни наши поетеси от различни поколения: Петя Цолова, Рада Александрова, Надежда Захариева, Павлина Павлова, Здравка Шейретова, Анжела Димчева, Кети Бозукова, Елица Виденова, Марина Матеева, Жени Костадинова, Росица Ангелова и Елена Алекова, която беше и водеща на вечерта. Рада Александрова, освен със свои творби, докосна сърцата със стиховете на Станка Пенчева и Калина Ковачева. В началото и в края на рецитала прозвучаха и стихове на Мара Белчева. Със свои изпълнения на класически и съвременни музикални творби във вечерта се включиха флейтистката Румяна Петрова и виолистката Ивона Ангелова. Не остана безучастен и д-р Тотко Найденов, провокиран от толкова много красота и поезия.

Коментарите и музиката продължиха дълго след края на вечерта. Всички бяха единодушни, че са присъствали не просто на рецитал, а на своеобразен празник на поезията и пролетта.


 6 март 2018 г.